Audonicons baggrund og historie gennem tiderne

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pæda-gogik er en forening af mennesker, der in-teresserer sig for åndsvidenskab.


Foreningen ejer bygningen Audonicon.


Audonicon er et helt specielt bygningsværk, der udvendigt er helt uden rette vinkler og indvendigt arkitektonisk indrettet med hen-blik på at bringe særlige kvaliteter frem i mennesket i forbindelse med kunstnerisk udøvelse og pædagogisk virksomhed.


Har du på nogen måde interesse for Audoni-con, så er du meget velkommen som med-lem af foreningen.


Kontakt Audonicons kontor
på telefon 8652 4755

eller e-mail: kontor@audonicon.dk

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pæda-gogik er en forening af mennesker, der interesserer sig for åndsvidenskab.


Foreningen ejer bygningen Audonicon.


Audonicon er et helt specielt bygningsværk,
der udvendigt er helt uden rette vinkler og indvendigt arkitektonisk indrettet med henblik på at bringe særlige kvaliteter frem i mennesket
i forbindelse med kunstnerisk udøvelse og pædagogisk virksomhed.


Har du på nogen måde interesse for Audonicon, så er du meget velkommen som medlem af foreningen.


Kontakt Audonicons kontor på telefon 8652 4755

eller e-mail: kontor@audonicon.dk

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik
er en forening af mennesker, der interesserer sig for åndsvidenskab.


Foreningen ejer bygningen Audonicon.


Audonicon er et helt specielt bygningsværk,
der udvendigt er helt uden rette vinkler og indvendigt arkitektonisk indrettet med henblik på at bringe særlige kvaliteter frem i mennesket
i forbindelse med kunstnerisk udøvelse og pædagogisk virksomhed.


Har du på nogen måde interesse for Audonicon, så er du meget velkommen som medlem af foreningen.


Kontakt Audonicons kontor på telefon 8652 4755

eller e-mail: kontor@audonicon.dk